Naše společnost je schopna zajistit pro své klienty náhradní vozidla v jakékoli třídě dle potřeb klientů.

Náhradní vozidla  

Náhradní vozidlo využívá klient po dobu opravy svého vozu. Vozidlo je hrazeno z povinného ručení viníka. Možnost zapůjčení náhradního vozu i z havarijní pojistky, tzv. z připojištění náhradního vozidla. Náhradní vozidlo může být zapůjčeno i v případě totální škody. Vůz bude přistaven zdarma na sjednané místo dle přání klienta nebo přímo k místu nehody, aby byl zajištěn maximální komfort klienta. Příklad: Stal jste se účastníkem dopravní nehody, ve které jste byl Policií ČR shledán jako poškozený ( v případě, že nehodu Policie ČR nešetřila, nesmíte být v Euroformuláři vedený jako viník a viník v něm musí uznat svou vinu na dopravní nehodě ). V den, kdy se rozhodnete realizovat opravu Vaše vozidla, naše společnost Vám přistaví náhradní vůz na adresu servisu nebo Vámi zvolené místo. Bude s Vámi sepsána smlouva o zapůjčení náhradního vozidla. Po opravení Vašeho vozidla a ukončení zápůjčky náhradního vozu, na základě Vámi podepsané plné moci a smlouvy o postoupení pohledávky, naše společnost vyřídí s pojišťovnou veškeré náležitosti, týkající se proplacení náhradního vozu.

 

   
 
 
 

 

SPOLEČNOST UKONČILA SVOJI ČINNOST LZE VYUŽÍT NA KONTAKTU 606 645 999

 

 

   
Efex Car Praha Nehody Brno Nehody Bratislava